BEZPIECZNA DROGA DO EUROPY

projektowanie stron www, sklepy internetowe
Licznik odwiedzin
00008250
 

kliknij żeby wejść na tą stronę

Projekt współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej i Programu Narodowej Agencji "Młodzież w działaniu".

 
 

Projekt nasz miał na celu aktywizacje młodych ludzi ze Szkół Gimnazjalnych na terenach wiejskich w okolicy Bydgoszczy. Chcieliśmy, aby mieli oni możliwość rozwoju i samorealizacji, jednocześnie pomagając innym. Uważamy, iż problem potrąceń dzieci na drogach jest problemem całej Europy i niestety problemem w dużej mierze bagatelizowanym. Informacje docierające do dzieci przekazywane są w sposób mało ciekawy dla nich, najczęściej są to pogadanki z nauczycielami. Dlatego chcieliśmy zmienić to w naszej okolicy, angażując jednocześnie młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych. Przeprowadziliśmy dla wszystkich uczestników rozwijające warsztaty, które przygotowały ich do przeprowadzenia zajęć z dziećmi ze Szkół Podstawowych. Nasi uczestnicy samodzielnie zdobywali niezbędne informacje i uczestniczyli w przygotowaniu książeczki edukacyjnej dla dzieci. Sami również przygotowali i przeprowadzali zajęcia dla dzieci korzystając przy tym z edukacji pozaformalnej. Pragnęliśmy, aby nasze wspólne działania sprawiły, iż w końcu dzieci w przystępny i miły sposób zdobędą wiedzę o bezpieczeństwie i zagrożeniach na drodze, dzięki czemu zmniejszy się ilość wypadków drogowych z udziałem pieszych.

Cele projektu:

- zwiększenie świadomości dzieci ze Szkół na wsiach w okolicy Bydgoszczy na temat zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze

- aktywizacja młodzieży gimnazjalnej ze Szkół wiejskich w okolicy Bydgoszczy

- zmniejszenie zagrożenia powodowanego przez pieszych na drogach.